Tạp chí Chính Văn (toàn bộ)

Chúng tôi hiện có trong tay toàn bộ tạp chí Chính Văn năm 1971-1972 do nhà văn Nguyễn Mạnh Côn làm chủ nhiệm.
Gồm 3 bộ.
Bộ I phát hành dưới hình thức nguyệt san , lấy tiêu đề là Tờ báo của những suy tư và xúc động trẻ. Gồm có 6 số. Từ tháng 6-71 đến 11-71.


Bộ II gồm 6 số tù tháng 1-72 đến tháng 5-72:

Bộ III gồm 4 só, phát hành dưới hình thức bán nguyệt san:


 

 

Mục đích việc post toàn bộ bìa tạp chí Chính Văn để giải tỏa những thắc mắc về tạp chí này trên web site Damau.org cách đây khá lâu.

%d