Vịn cha, vịn con

tranh TQT

Vịn cha

Lan can ba, ba thẳng lưng
Ba dạy con, chân đạp bùn mà đi
Con nhón chân, con đưa tay
Con vịn ba với cái đầu
ngẩng lên !…

Vịn con

Bây giờ ba lại vịn con
Tay trong tay con dẫn ba qua đường
Ba đi từng bước  ngập ngừng
Bỗng nghe hơi ấm chảy rần trong ba

%d bloggers like this: