Kinh nghiệm làm flipbook (3): Thử so sánh hai đàng…

File để thực hiện Flipbook chính là Ebook. Ebook được nhu liệu flipbook biến thành dạng sách mở (flipbook). Vấn đề chính ở đây là làm cách gì để thực hiện flipbook một cách nhanh chóng, sáng sũa, cân đối, bắt mắt.
Sáng sủa, bắt mắt thì chắc chăn cần. nhưng nhanh chóng thì phải xét lại. Đôi với cá nhân tôi, tôi cần nhanh, nhưng đối vớt một số hảng thầu làm nhu liệu cho các công ty, càng kéo giờ lâu chừng nào càng nhận nhiều tiền chừng nấy!. Kinh nghiệm của tôi khi làm cho AT&T và IBM.

Thử so sánh 2 trang flipbook. Một do tôi thực hiện.:

 

Và cũng hai trang này ,  được thực hiện bởi  một công ty thương mãi Flipbook được quảng cáo rầm rộ trên NET:

Bạn thấy có sự khác nhau không. Khác rất nhiều chứ !.

%d