Nợ nần

chuanuygic3a2y-bue1bb99c-que1baa7n-he1bb93ng

 

 

Người ta mang  kính  gọng vàng
Tôi đây mang kính cột bằng quần thun
Người ta đeo tượng Quan Âm
Tôi đây đeo cái nợ nần chị em !

%d