Kinh nghiêm làm Flipbook(2): Cách resize thần tốc một file pdf gồm những trang khác khổ

Chỉ trong hai tiếng đổng hô, vừa scan, edit, resize cùng một khổ đồng nhất (5.5″ x 8.5 “) tôi đã làm một flipbook mới. Trong những bước cần cho việc hoàn thành. giai đoạn tạo file dưới dạng PDF đồng khổ đồng kích thước mới là chính. Còn upload lên các nhu liệu để tạo flipbook thì quá đơn giản. Hàng trăm nhu liệu thương mãi sẵn sàng cho bạn Free để bạn thử trước khi bạn ký giao kèo. Giá trung bình từ cá nhân khoảng $30 đến công ty lên đến hàng trăm cho mỗi tháng.
Còn tôi quen đánh giặc theo lối nhà nghèo, xài toàn nhu liệu miễn phí. Đất là blog, Nhà là blog. Chứ không phụ thuộc vào đất nhà của thiên hạ như Issuu, FlipHTMML5, Yumpu…Phải trả tiền thuê.

Muốn vậy, thứ nhất làm sao cho các trang phải đồng nhất. Cách dản dị nhất là in (print) nó theo dạng pdf với kích thước mình muốn. Chúng tôi dùng software miễn phí pdf995 để in. Đặc biệt , nhu liệu này cho phép bạn thay đổi khổ bạn thích.

Để bạn có cái nhìn rõ hơn về sự đồng nhất của kích thước, chúng tôi in 2 hình. Một hình gồm hai trang không đồng khổ. Hình kia đồng khổ sau khi in:

 

 

 

Sau khi in xong, khổ trang đồng nhất.

 
 

Dùng cách này có thể đổi một lần 100 trang, 1000 trang trong vài phút thần tốc theo ý mình thay vì bạn phải edit từng trang khi bạn dùng nhu liệu. pdf thương mãi. Mất công, mất sức, mất thì giờ.

%d bloggers like this: