Tranh TQT (2) – Vịn

– Vịn mẹ

 

Tranh Trần Quí Thoại –

 

Lan can mẹ, mẹ khom lưng
Để con được vịn, khỏi cần nhón chân
Đứng bên mẹ, bé vô cùng
Thấy như tay mẹ sẵn sàng dẫn đi…

Khó đi mẹ dắt con đi
Con  thi trường học mẹ  thi trường đời (1)

(1) Ca dao

 

 

 

Vịn cha

 

 

tranh TQT

 

Lan can ba, ba thẳng lưng
Ba dạy con, chân đạp bùn mà đi
Con nhón chân, con đưa tay
Con  vịn  ba với cái đầu
ngẩng lên !…

%d bloggers like this: