Tranh Tran Q Thoai

Cây trên đầu xum xue hoa lá, hoặc giống như lá phổi đang hấp thụ ozone hay cũng có thể là covid-19 ? Vòng tròn trung tâm là ĐứcPhật, nhỏ bé nhưng uy dũng cứu khổ cứu nạn, có phải ? Mà tại sao là 8 vòng tròn bao quanh? Có phải là Bát Nhả ?
Tùy theo ý nghĩ của mỗi người nhìn tranh.

%d