Cha con

Sáng nay con  đến thăm  ta
Khẫu trang bịt mặt, găng tay, mũ trùm
Mang vảo nguyên cả một thùng
Đồ ăn thức uống, và tấm lòng của con
Hai giờ lái xe xuyên bang
Chỉ mong ta  chớ ra đường,  sợ lây

Con ngồi xa, ta ngồi xa
Bóng con lớn, còn bóng ta lu mờ
Giữa là  khoảng trống  ảo mờ
Một hình ảnh của một người thân thương
Bỏ đi  để lại trầm hương
Để thêm nỗi nhớ nỗi buồn cách ly..

%d bloggers like this: