Nguyệt san Hiện Đại tái chỉnh

Lời chũ blog:
Chúng tôi mới phác hiện cái software miẽn phí được dùng để thực hiện Flipbook Hiện Đại đã không còn tốt nữa, thành ra những flipbbok của nguyệt san Hiện Đại xem như bị “stroke”/
Nay chúng tôi sửa chửa lại, với nhiều thay đổi trong cách design. (THT)

 

1.Viết về tạp chí Hiện Đại

Hiện Đại là một tạp chí văn học, xuất bản hàng tháng.  Chủ trương: Nguyên Sa. Bài vở: Thanh Nam, Trị sự: Phạm Thái Thủy.

Số 1 được phát hành vào tháng 4-1960 và số cuối cùng là số 9 phát hành vào tháng 12-1960.
Dù chỉ một năm hiện diện, nhưng Hiện Đại đã tạo một chỗ đứng trong giòng sinh họat văn học nghệ thuật miền Nam. Những bài thơ được nhắc nhở nhiều trong văn học miền Nam của Nguyên Sa (Áo lụa Hà Đông), Đinh Hùng (Tình Sử, sau đổi thành “Đường vào Tình sử”) hay Một nửa (Hoàng Anh Tuấn) đều bắt nguồn từ  Hiện Đại. (Xin mời đọc  Thư Quán Bản Thảo số 66 chủ đề nhiều người viết về tạp chí Hiện Đại , đặc biệt  :”Thơ văn Hiện Đại”  với tất cả  bài thơ của Nguyên Sa, Đinh Hùng, Hoàng Anh Tuấn  do chúng tôi sưu tầm và đánh máy lại, từ  bản gốc ).

 

(click để đọc)

2. Đọc Flipbook tạp chí Hiện Đại

Số 1: Truy niệm những nhà văn nhà thơ đã từ trần

Số 2: Những cánh  cửa mở vào văn chương VN

Số 3: Những khuôn mặt đàn bà trong văn chương

Số 4:  Saigon ban đêm

Số 5: Những tác giả được giải Nobel văn chương

Số 6: Vai trò tạp chí trong văn chương VN

Số 7:  Vài nét về nghệ thuật hiện đại

Số 8: Văn học VN thế kỷ XIX

Số 9: Những trường phái trong văn học Pháp

%d bloggers like this: