Lời xin

chuanuy
(Hình chụp  chuẩn úy THT vào năm 1967, lấy từ Nhà văn Việt Nam của Lương Trọng Minh)

Thời ấy, thám kích là một hung thần của đám du kích địa phương. Khi người lính thám kích bị bắt, mũi họ bị xẽo, mắt họ bị chọc tròng…

 

Này cái mũi này mày cứ xẻo đi
Để tao khỏi làm con chó  người  để ngửi
Này con mắt này này mày cứ chọc đi
Để tao khỏi  nhìn một lũ thanh niên   Bắc Nam say men chém giết
Này cái tai này mày cứ đục đi
Để tao khỏi còn tai nghe lời hận thù truyền kiếp
Này con cu này mày cứ xẻo luôn
Để tao khỏi truyền giống  làm người Việt Nam bất hạnh…

%d bloggers like this: