Một chút khoe

Tôi bắt đầu làm flipbook cách đây khoảng 1 năm có lẽ. Và tạp chí đầu tiên là Vấn Đề với toàn bộ 57 số.
Giờ đây xem lại thấy lòng bất an. Những khuyết điểm thì đầy dẫy. Chữ thì mờ. Lề hay kích thước trang thì không cần đối. Muốn xóa để làm lại hết. Nhưng báo đã trả lại thư viện Cornell. Chẳng lẽ dùng 57 cái file cũ,  cả vạn trang nặng đến 5 GB (GB chứ không phải là MB) để sửa ư ?

Vậy mà tôi đã làm được,  chỉ cần khoảng 1 tiếng đồng hồ là xong 10 cuốn. Đó làm chơi, vừa làm vừa chạy vào bếp  để làm món bánh hỏi  tầm bì.

Chắc chăn chẳng có ai bỏ thì giờ để làm 57 cuốn Flipbook như tôi. Nhưng với tôi đây là một trò chơi của kẻ muốn quên.
TRò chơi ấy dùng trí tuệ.

Chỉ đơn cử bằng sự tiết kiệm quá đổi lạnh mình. Với mười cuốn đầu, tôi chỉ cần 2 software miễn phí, cọng vào cái toán học, cùng kiến thức về điện toán, tôi đã làm giảm từ 990 MB xuống còn 118 MB, tiết kiệm đến 890 MB !
Đây là bằng chứng, không phải nói dóc, hay nói khoát:

 

Vui lắm bạn ạ. Ít ra tôi cùng được thấy mình lớn hơn.