Ưu Thức : Mạch Thư Hương

Hôm nay, dự an flipbook tuần báo Khởi Hành đã được thực hiện tới số 135 trên tổng số 157.  Đây là một dự án rất gay. Thứ nhất tuần báo Khởi Hành rất hiếm quí sau năm 1975, ít ai còn giữ toàn bộ. Thứ hai là do khổ báo lớn bằng nửa khổ nhật trình, đòi hỏi máy scan lớn, đắt tiền.
Số 135 có bài “Mạch Thư Hương”  của Ưu Thức viết đề tặng tôi. Đọc lại, bồi hồi không xiết.

Sau đây là tiểu sử của Ưu Thức chúng tôi tìm thấy trên NET:

Tên khai sinh: Lê Công Tâm,

Sinh ngày 21 tháng 5 năm 1951 tại Thành Lợi, thành phố Cần Thơ.

Quê gốc: xã Phú Hữu, huyện Châu Thành, tỉnh Cần Thơ. Trú quán tại phường Hưng Phú, thành phố Cần Thơ. Tốt nghiệp Đại học Luật khoa. Hội viên Hội Nhà văn Việt Nam (1990).

Thời học sinh, sinh viên, Đặng Thư Cưu đã viết truyện ngắn, tiểu luận với bút danh Ưu Thúc trên các báo Văn học, Khởi hành, Thời tập, Tiểu thuyết thứ Năm… Từ năm 1980 anh sáng tác trở lại và công tác tại Hội Văn nghệ Kiên Giang.

Đặng Thư Cưu tạ thế đột ngột ngày 2 tháng 5 năm 1991 tại Cần Thơ.

Tác phẩm đã xuất bản:

Sóng bủa ngoài vàm (truyện ngắn, 1986);

Cuộc phiêu lưu của chú bé Đước (truyện thiếu nhi, 1987);

Con mắt thời gian (tiểu thuyết, 1988);

Đợt sóng mong manh (tiểu thuyết, 1989);

Rừng ái ân (tiểu thuyết, 1989);

Đò trăng (tiểu thuyết, 1989);

Hạnh phúc đến cho mọi người (tiểu thuyết, 1990);

Một thời để nhớ để quên (tiểu thuyết, 1990);

Ngàn thu áo tím (tiểu thuyết, 1990);

Dắt tay nhau rời vườn địa đàng (tiểu thuyết, 1990).