Ô Cửa thi phẩm của Trần Hoài Thư

Thi phẩm Ô Cửa này được thực hiện thành flipbook  là do từ câu hỏi của một người bạn trẻ, rất trẻ, hiện là sinh viên Ph.D về Hán Nôm tại một đại học IVY.
Đó là bài Si Dại  nằm ở trang 178 có câu “Chưa ba mươi sao già quá đổi/Nửa đời người hay một trăm năm”

%d bloggers like this: