Khỏi cần (2)

Khỏi cần cắt tóc cạo râu
Đời còn ai để mà câu với mời
Ra ngoài lạc lõng xứ người
Về nhà ôm lấy một trời quạnh hiu

KHỏi cần thắc mắc cụ,  ông
Khỏi cần ruột xót khỏi cần lòng đau
Xứ này ai cũng là you
Trong bóng tối, đều như nhau,  trẻ già

khỏi cần tìm nước cam lồ
Nơi đây đã sẵn hai hồ  thủy linh
Cám ơn người đẹp người xinh
Nhìn  đôi mắt
chưa phải  già  phải không ?