tháng giêng

Tháng giêng trong nursing home

 

Trong trái tim tôi có nhiều ngăn tủ
Có cả  một ngăn dành  cho  tháng giêng
Tháng giêng ngoài trời mênh mông tuyết phủ
Tháng giêng lòng già nở cả hoa niên

Tôi thấy cuộc đời hôm nay đẹp quá
Tôi thấy lòng  tôi vô lượng vô chung
Tôi đẩy  wheelchair  đưa  người nạn khổ
Tôi đẩy xe tình đưa mình du xuân

Tôi đẩy  cửa tây rồi  cửa  đông
Xe lăn  trên  một hành lang vòng
Con đường không có đèn xanh đỏ
Chỉ có  tim  tôi thắm  sắc hồng

Tôi  đẩy, lòng vui như chợ Tết
Mình ngồi  trên phủ tấm mền nhung
Chân tôi đau xé mà vui bước
Tôi đưa mình, đưa người du xuân…