Tháng giêng trong n.h (updated)

Trong trái tim tôi có nhiều ngăn tủ
Có cả  một ngăn dành  cho  tháng giêng
Tháng giêng ngoài trời mênh mông tuyết phủ
Tháng giêng lòng già nở cả hoa niên

Tôi thấy cuộc dời hôm nay đẹp quá
Tôi thấy lòng  tôi vô lượng vô chung
Tôi đẩy  wheelchair  đưa  người nạn khó
Tôi đẩy xe tình đưa nàng du xuân
img_1151

Tôi đẩy  cửa đông rồi sang cửa tây
Xe lăn  trên  một hành lang dài
Con đường đủ lớn hai xe rộng
Con đường tôi đưa người chiều nay.

Tôi  đẩy , lòng vui như chợ Tết
Người ngồi  mền  phủ như bào y
Bàn chân  đau xé mà vui bước
Tôi đưa người, đưa người tình si…

Bánh xe lăn nhẹ trong lòng  viện
Lòng tôi vang nhẹ nhịp từ tâm
Con đường điện sáng hai phòng dãy
thức đón giêng về hay áo quan ?

%d bloggers like this: