Hôm nay ngày black friday

 

(nguồn: Internet)

Hôm nay ngày black friday
Hôm nay thiên hạ ùn ùn đến Mall
Bốn giờ cửa mở, ào vô
 Mạnh ai nấy  chụp, thấy mà bắt ham

Vậy mà tiệm ta cho không
Chẳng ma nào đến  mở hàng Friday !