Lời cám ơn trong Ngày Tạ Ơn

Cám ơn các bạn xa

Cám ơn các bạn xa
Mang niềm vui đến tặng
Để một người bất hạnh
Tìm lại tiếng cười vui
Để từ trái tim vùi
trào  âm thanh  trở dậy
Để căn phòng  khổ lụy
Cùng trổi bản đồng ca
Tiếng cười dội âm ba
Những cung bè hạnh phúc
Ôi tiếng cười ngất ngất
dội vào vách hành lang
Hành lang của tình thân
Hành làng tình chồng vợ
Những oan gia nghiệp nợ
Những đau khổ thương tâm
Ngày hôm nay biến tan
khiến mắt người lóng lánh

 

Yen chụp với chị Hà (vơ nhà văn Hà Kỳ Lam)  nhân dịp anh chị Hà Kỳ Lam và vợ chồng Phúc Mai đến nursing home thăm  ngày hôm qua ( 26-11-2019)

 

Để đêm nay ta thức
Mang tiếng cười vào thơ
Xin cám ơn cám ơn
Các bạn hiền lần nữa…