Về những dòng chú thích của nhà văn Thế Phong

Trong bài viết: “MỘT BÀI THƠ MỚI NHẤT VIẾT CHO PHẠM CÔNG THIỆN ” của nhà văn Thế Phong, tôi được đọc những dòng như sau:

Trước 1975, Thiện ” rất can đởm, rất anh hùng” lên án ” giáo sư đại học Nguyễn Nam Châu” đạo   văn”- một bài viết về văn chương Anh – đăng trên tạp chí” Đại Học”  ở Huế. ( chủ bút: Nguyễn Văn Trung). Nguyễn nam Châu còn đội  một bút danh  khác: Hoài Kim Yến – tác giả loạt bài” Hôn nhân dị chủng” đang in trên báo  Bách khoa – vậy mà Lê N.Châu  không   bỏ qua –  cho đăng ngay bài  PCThiện  lên án” đạo văn” – ( cũng  trên tạp chí” Bách Khoa ” )-  quả  cũng ” rất  anh hùng và  can đởm” !
 Kết cục,  ” ngài giáo sư  đạo văn  của Đại học Huế  ” biến” mất  trên  báo chí , bỏ viết, bỏ nghề ,” sống” lưu vong”  trên đất  nước Belgique thì phải ? 
 
Sự thật trên Bách Khoa không thấy tên Hoài Kim Yến cọng tác.
“Hôn nhân dị chủng” là loạt bài được ký bởi “Mộng Trung” trên Bách Khoa, xuất hiện từ số 221 năm 1966

Hoài Kim Yến chỉ xuất hiện trên báo Văn Hóa Á Châu, với loạt bài đăng  nhiều kỳ: “Hôn nhân qua các nền văn hóa” (từ số 13 đến số 16 năm 1959)

Bài viết của Phạm Công Thiện phê bình Nguyễn Nam Châu  đã được Nguyễn Nam Châu trả lời bằng lá thư minh xác :” Mấy lời thanh minh” đăng trên tạp chí Đại Học (Đại Học số 8 năm 1959) và  Bách Khoa  số 79 năm 1960., theo đó, không phải vì đạo văn nhưưng là do lỗi ấn công bỏ sót phần ghi chú…

Còn việc nhà văn Thế Phong bảo  ông Nguyễn Nam Châu u biến mất sau khi có bài của PCT., chúng tôi có thấy một bài  của Nguyễn Nam Châu, đăng trên Đại Học năm 1963: 
Triết lý tình yêu trong tư tưởng của Maurice Nédoncelle

 (tạp chí Đại học số 34 năm 1963)