Hương nách NY

Hương  nách New York

NY-4
Cám ơn những khung cửa kính treo đầy quần áo lót đàn bà
Cám ơn vỉa hè ta bước cùng niềm vui nhảy múa

Hãy hít thật no nê dù thành phố ô nhiễm nhất quả địa cầu
Bởi trên trần gian không có nơi nào có hương thơm tuyệt vời như ở New York
Từ  nách nàng Nữ Thần Tự Do