Mở cửa

Căn phòng này tôi mở cửa ra
Chờ ai hay là chờ bạn thân tình đến viếng
Tôi lú lẩn rồi,  nai là con thú
Sao nó buồn để chia xẻ buồn tôi ?

Sáng nay một mình mài miệt không nguôi
Bài viết về Đinh Cường người tôi kính mến
Khi người ta đi tìm hạnh phúc
Tôi ở nhà, lốc cốc tụng kinh
Lốc cốc  mõ này gõ bằng hai ngón tay
Những con chữ  từ bàn keyboard chạy vào  tim óc
Tôi nói với anh Đinh Cường, kỳ này sẽ thấy
Một Trần Hoài Thư gõ đại hồng chung

Thôi xin phép anh,   đã đến giờ  chuông
Bà xã ở  một nhà mồ, gọi tôi thăm viếng
Bả mà rung chuông, ngón tay co quắp
Nên chuông rền, như sấm dậy anh ơi…