Chưa già

 

1.

Tôi chưa già, em đừng gọi cụ ông
Em cũng chưa già, đừng buồn tôi khổ
Khi quả địa cầu triệu năm vẫn trẻ
Thì ai bảo mình già,
Không !
Ta chỉ  bảy  mươi hơn!

2.

Khi  cháu mở  đôi môi  như hoa hồng
Mắt cháu sáng và  nụ cười  rát sáng
Tôi  bỗng thấy lòng tôi niềm vui  bát ngát
A,  thì ra tôi vẫn còn trẻ  chưa già !

3.

Tôi vẫn chưa già tôi còn trẻ mà
Thỉnh thoảng tôi  nhìn Porn nhìn  3 X
Bỗng thấy tự nhiên mình  còn  ham muốn
Đâu phải vì già mà  chán ngán  buồn nôn ?

4.

Khi chưa già có nghĩa là thấy màu xanh
Sao  chưa  đầy ba mươi mà đầu tôi đã bạc
Sao hơn bảy mươi tôi lại muốn nghe hoài Nụ cười sơn cước
Và hôn trên  mái tóc minh,  mà  cứ ngỡ là Sầu Mây ?