Tự thưởng

 

Thời trẻ tuổi:

Cô hàng chợ Huyện mơ gì nhỉ
Mà sao im lặng như tương tư
Tôi biết đêm rồi không chó sủa
Và tôi cũng dệt những  cơn mơ…

 

Bây giờ

Giờ đây  thằng lính nay già lão
Tôi mang con  đến quán một mình
Không  cô hàng,  không ly xí nại
NHƯNG VẪN CÒN  TRANG CHỮ HỒI SINH…