Tự thưởng

 

Thời trẻ tuổi:

Cô hàng chợ Huyện mơ gì nhỉ
Mà sao im lặng như tương tư
Tôi biết đêm rồi không chó sủa
Và tôi cũng dệt những  cơn mơ…

Tôi thưởng cho tôi từng hớp một
Cốc sành ấm lắm, sớm  tinh sương
Tôi thưởng cho tôi,   trời sắp mọc
Tôi thêm một ngày  sống sót bình an

Bây giờ…

Giờ đây  thằng trẻ nay già lão
Tôimang con  đến quán một mình
Không  cô hàng,  không ly xí nại
NHƯNG VẪN CÒN  TRANG CHỮ HỒI SINH…