Bạn đến thăm khi chiều sắp tắt

Chiều sắp lặn  rồi sao  bạn  không chịu  về rừng
Lại  đến vườn nhà ta  gặm cỏ  ?
Hôm nay là ngày đầu thu, cỏ  thì xác xơ  không còn xanh nụ
Lá cũng nhuốm vàng hết   màu lục diệp xanh tươi
Có gì để mà thưởng thức  hỡi bạn  tôi ?
Hay  là   bạn  đến để  chia  mừng  cùng ta ngày sinh  thằng con  lên 18   ??

Đấy con ta  hôm nay đã tròn trịa lắm
300 trang wow,   xinh xắn lắm, như mơ !

Bạn nghe gì không, tôi vừa   submit   một lần cả ba máy in
Đấy, tiếng  trompette kèn đồng
cất lên cùng   những trang  mực còn  toner nóng hổi
Máy ơi máy ơi,  gắng đừng chớp đỏ
Gắng đừng  nằm vạ đình công
Để ta còn  dịp để khoe  với bạn  lòng
R8àng ta có thêm một đứa con  được ra đời  mang tên 86….