Mùa hoa Honeysuckle

Vườn  nhà sau
Bông honeysuckle

vào mùa xuân  rợp nở
Những tai hoa
mang theo màu ngọc lan dạ lý
như nhà em   vườn sau ngõ trước
một thời thơm ngát cả lòng tôi


Và bây giờ, bây giờ, hoang dã
Xanh lá,  xanh trời, xanh cỏ
Vàng bông, vàng nhụy, hương thơm lừng bay tỏa
Một con hummingbird

đang hút mật tham lam

Cả con nai từ rừng  sleeping hollow
cũng đến nhà tôi  chia sẻ
đón mùa  hoa nở rộ

Xem kìa miệng nai còn  ngậm  một  cánh  hoa....

Chuyện lạ: Nai ngậm bông !  chụp : THT

 

 

Ngọc Lan, nhạc Dương Thiệu Tước, ca sĩ: Thu Hà