Nghe như mùi cà phê chợ Huyện lọt vào phòng…

Sáng ra mở cửa phòng văn
Thấy trời chưa dậy, còn trong chăn mền
Nghe như từ cõi vô cùng
Những hân hoan những vui mừng ngợi dâng
Ôi một ngày không có Gout
Không thấp khớp, không bò càng rỉ rên

Ôi một ngày, ngày bình an
Như ngày xưa, sau một đêm mả mồ
Như tiếng gà gáy vang lừng
Thay kinh cứu rổi mật bà la ma
Như bây giờ, cửa mở ra
Cơn gió sớm, có sương mù chở theo
Hình như có cả cái mùi
Cà phê chợ Huyện
ngây người lọt vô…