flipbook Buồn ơi bắt tay

Quán lại mở cửa. Lần này mở với một flipbook đặc biệt. Đó là Tân Văn số 28 với tác phẩm Buồn ơi bắt tay, bản dịch của Lê Huy Oanh.
Lần này, chúng tôi có bỏ thêm vào Task bar dưới mỗi trang một icon là HOME để giúp quí bạn có thể dễ dàng trở lại trang đầu (Home page) khi cần.

(Xin cám ơn Max đã giúp tôi về  Custom Java Script code và  custom CSS code để có được cái icon ích lợi này)

Click đọc
Buồn ơi bắt tay của Francois Sagan, bản dịch của Lê Huy Oanh, Tân Văn số 28

 

( Tên bài hát: Buồn ơi chào mi Nhạc sĩ: Nguyễn Ánh 9; Ca sĩ: Bằng Kiều. . Bản nhạc này được tải xuống miễn phí từ http://nhaccuatui.com)

%d