phổ biến 13 số báo Mai đặc biệt

Đặc biệt bởi vì  khác với những số khác, với những số báo này, văn   học nghệ thuật được  đặt nặng  với  một lực lượng hùng hậu   như  Phạm Công Thiện, Nguyễn Đức Sơn, Ngô Kha, Đinh Cường, Nguyễn Phan Thịnh, Hoài Lữ, Nguyễn Phước, Nguyễn Xuân Hoàng, Sao Trên Rừng, Trịnh Cung Lâm Triết, Nhương Sao., Phạm Thế Mỹ, Đặng Tiến, Bữu Ý..
Sau số 47 & 48, nôi dung và hình thức thay đổi hoàn toàn, đặt nặng vào chính trị, xã hội, thời thế, tôn giáo ( đặc biệt là ki tô giáo).

                                                             ( đọc Mai bộ mới)

 

Để giúp các bạn hiểu rõ hơn về tạp chí Mai, chúng tôi post online  Thư Quán Bản Thảo số 69, chuyên đề tạp chí Mai.

Đọc Thư Quán bản thảo số 69 chủ đề giới thiệu tạp chí Mai


Đọc flipbook 13 số Mai (năm 1964):

(click vào hình bìa)