Kịch Bữu Ý

Nhắc đến Bữu Ý,  người ta chỉ nhắc ông như là một dịch giả.  Tiểu sử của ông tìm thấy nhiều trên NET. Tôi chỉ  xin mượn  nột đoạn của Đinh Cường viết về ông:

Tôi quen và thân với Bửu Ý tử cuối thập niên 50 ở Huế cho đến bây giờ. Đó là một người bạn giỏi Pháp văn và tài hoa hết mực. Thời trung học đã học qua các trường Providence, Lycée Français (Huế tú tài I) Lycée Yersin – Đà Lạt (tú tài II ban Triết). Từ 1957 đến 1960 học Đại học Văn khoa Huế. Tốt nghiệp cử nhân văn chương Pháp, vào dạy ở trường Quốc Học, Phan Chu Trinh – Đà Nẵng… Là một giáo sư, một dịch giả tài hoa, uy tín. Bửu Ý còn là một nhà văn, viết kịch và vào Sài Gòn làm báo, tiếp tục đi dạy từ năm 1963 đến năm 1969, phụ trách trông coi tạp chí Mai do ông Hoàng Minh Tuynh mời, một tạp chí khổ lớn giống Khởi Hành, rất nhiều tác giả nổi tiếng sau này đã đăng bài ở đó. Và dạy tại trường trung học công giáo Saint-Thomas và Đại học Vạn Hạnh.

Qua những giòng giới thiệu của Đinh Cường chúng ta biết là Bữu Ý đã có nột thời vào Saigon lam báo Mai, và đã từng viết kịch.

Tìm trên Net, không thấy có một vở kịch nào được phổ biến. Nay xin được post lên những vở kịch quí hiếm này,  được đăng trên báo Mai luc ông phụ trách bài vở.. Bạn sẽ thấy trong thời gian này,  những bút hiệu như Bữu Uyên, Nguyễn Phước được ký thay vì  tên Bữu Ý. Cùng với Hoàng Minh Tuynh, ông đã đưa báo Mai lên một tờ báo có tầm cở.   biến Mai trở thánh một mái nhà, qui tụ những tác giả như Đặng Tiến, Nguyễn Đức Sơn, Đinh Cường, Trịnh Cung., Song Linh, Ngô Kha…

Dưới d8ây là nội dung vở kich: “Một Bửa tiệc”  của  Nguyễn Phước (một bút danh của Bữu Ý), đăng trên 2 số báo Mai vào năm 1964

Chúng tôi post vở kịch này  với mục đích là làm quà văn nghệ cho dịch giả BY. Vì vậy, bài được password protected, không phổ biến công cộng. Gia đình thân nhân nhà văn BY  nếu cần  có tài liêu, xin liên lạc với chúng tôi, chúng tôi sẽ giúp tìm trên nhửng số báo Mai chúng tôi hiện có.

Một bửa tiệc ( Mai số 36 & 37)

Một bửa tiệc (tiếp theo – Mai số 38)