Từ nơi này đã mọc lên những sao Mai

Hiện nay chúng tôi đang khởi công thực hiện dư án flipbook Mai… Chiều chiều khi rời Nursing home, tôi đã lái xe thẳng tới thư viện địa phương. Chỉ có con đường này mới làm tôi quên, và tha thiết sống… Làm sao giúp đôi chân tôi bị Gout  khỏi cảm thấy đau, mắt như mờ lòa thấy được chữ,  lòng ràn rụa thấy những âm thanh nhả nhạc róc rách mùa   hoang… Tôi đã scan từng trang báo khổ bằng nừa tờ giấy nhật trình. Cám ơn vô vàn đất Mỹ này. Cornell đã giúp tôi tìm lại những di sản văn học miền Nam và cái máy scan màu khổ lớn ở thư viện này đã giúp tôi  thực hiện miễn phí  những trang giấy ố vàng như thể vữa nát ra digital…

Kỳ này tôi xin mời các bạn đọc  ba tác giả xuất hiện trên Mai số 36 & 37 đặc biệt Xuân Giáp Thìn 1964. Ngô Kha, Sao trên Rừng và Song Linh. Ngô Kha sau này bị thủ tiêu khi ông bị  chinh quyền điịaphương ở Huế giam giữ . Song Linh thì bị tử trận tại Cai Lậy. Và Sao Trên Rừng đã  chọn núi mà làm ẩn sỉ, bỏ bút hiệu STR mà chọn tên thật Nguyễn Đức Sơn…

Lưu ý: Vì khổ báo quá lớn, nếu muốn đọc rõ thì phải  điều chỉnh trang sang khổ FULL Screen,   sau đó thì zoom…( Các nút  điều chỉnh này nằm  ở  phia dưới mỗi trang báo)

 

Ngô Kha : Mặt trời mọc

Sao Trên Rừng:  Mộng du trên đỉnh mùa xuân

Song Linh:  Bên này thiên đường

 

 

 

 

 

 

 

 

%d