Chân như

Buồn   một tháng thì  coi đời là bể khổ
Buồn  một năm thì lòng đâm chai cứng tái tê
Buồn  ba năm  thì  nghĩ mình sắp  thấy  chân như

buồn  sáu năm thì thấychân như rạng ngời bóng tối

(Khi bài thơ này vừa làm xong,  nhìn qua cửa sổ, thấy  một bạn nai đã  có mặt lúc nào., rất gần bên cửa. Vội lấy iphone chụp  để khoe cùng các bạn về một người bạn đến viếng nhà sáng nay)