Một số báo để đời

Mấy hôm nay tôi dốc lực thực hiện Flipbook nguyệt san Vấn Đề. TRước đây, chỉ thực hiện bằng E book. Trong tương lai tôi sẽ  cải tiến toàn bộ tạp chí Vấn Đề qua hình thức Flipbook.

Lý do. E book xem như không còn quyến rũ nữa.
Hiện nay rất nhiều công ty về flipbook ra đời, với những quảng cáo cố mục đích là moi tiền  trong dịch vụ quảng cáo sách bán càng nhiều cáng tốt. Họ   còn tặng “free”. Tuy nhiên chúng ta phải nhức đầu với những quảng cáo của họ.
Tôi đã thử khoảng 4  nhu liệu flipbook thuộc loại này. Tôi thấy Issuu là nhu liệu giúp lật nhanh nhất,  chữ đọc rõ nhất nhưng bù lại là quảng cáo nhiều nhất.
Muốn không có quảng cáo, khỏi trả tiền, ta phải dùng những nhu liệu “plug in”.  WordPress có một số nhu liệu miễn phí này. Dĩ nhiên họ chỉ cho miễn phí theo một giới hạn nào đó. Muốn nhanh hơn, nhiều phần hành hơn, ta phải trả họ một số tiền để mua  loại “pro” (professional).
Tôi hiện dùng Ipages Flipbook (pro). Đây là một nhu liệu tôi ưng bụng nhất. Tuy nhiên nó chỉ cho phép flipbook trang không dày. KHoảng dưới 260 trang. Với một tập như Thơ thời nhiễu nhương trên 400 trang, tôi phải dùng 3D flip nhưng nó rất chậm, chữ không rõ.

Câu hỏi là tại sao tôi lại làm.   Mắt tôi rất kém. Nên rất khó khăn khi đọc sách giấy. Và flipbook là cách để tôi tìm đến. Tôi có thể “zoom in” để đọc.

Vui nhất là sau khi một flipbook được ra  thực hiện, tôi ngồi trước màn ảnh để đọc những trang “giấy ảo”. Và khi đọc được một bài hay thì muốn chia sẻ với cõi ảo để vui vầy chung.
Như  sáng nay, trên nguyệt san Vấn ĐềXuân Kỹ dậu tháng 3-1969 với  bài thơ Sinh nhật của Viên Linh (trang 46) và bài thơ tự do của Thanh Tâm Tuyền:  Và buổi mai này của em (trang 65):

%d