Kẻ đào ngũ

Bài này khởi viết từ năm 1970, nhuận sắc vào năm 2015.
Vừa rồi trên Youtube có đọc truyện này (Hồng Phúc đọc). Nghe mà rưng rưng.
Muốn nghe toàn bài xin click vào hình.
Cần ghi chú là tấm hình này  không phải lấy từ Youtube, nhưng do chính tôi thực hiện. Để nhớ về một nơi mà tuổi trẻ của tôi đã có mặt, đã chiến đấu và đã viết và đã bỏ đi…

%d