Đời quá lạ lùng !

Mới hồi sáng post những bầy nai thăm viếng nhà, thì chiều nay, không hiểu sao có một con nai con mình đầy đốm bông trắng lại tìm đến lúc nào tôi không hề hay biết. Và khi người thuộc hãng Landcape đến cắt cỏ vườn sau, đẩy xe máy nổ rầm rầm, thì nó ở trong một lùm bờ lùm bụi phóng ra, hoãng kinh tìm cách chui rào trốn thoát…

Tôi chỉ còn cách là lùa nó ra ngoài đường lớn. Tôi tin với khả năng ưu việt về thính giác (độ nghe gấp 300 lần độ nghe con người), trước sau nó sẽ gặp lại cha mẹ.

Đó là lý do tại sao  tôi rút những slide mà tôi đưa lên hồi sáng. Rõ ràng nai đến thăm tôi lại gặp tai họa. Thật đời quá lạ lùng , khó có thể tin nổi.

(click vào hình)

 

%d bloggers like this: