Phận người – André Malreaux. Tô Thùy Yên dịch

… Tiểu thuyết được nhà thơ Tô Thùy Yên lựa chọn để phiên dịch là vì sao được ném lên cao nhất và cũng là vì sao sáng nhất của những vì sao đã mọc trên vòm trời tiểu thuyết của tác giả. ..
(Nguyễn Đăng – Nghệ thuật số 33 ngày 28-5-1966)

Phận Người được đăng từ số 33 đến số 48. Ngưng nửa chừng. Không nói lý do. Chúng tôi sưu tập  những chương dịch này của nhà thơ Tô Thùy Yên để chứng tỏ về kiến thức uyên bác của ông:  Không những ỏ lảnh vực thi ca  mà  còn là ở bộ môn dịch thuật, cũng như giúp cho những ai có thêm tài liệu trong việc tham khảo và nghiên cứu.

Chú ý: Vì khổ báo Nghệ Thuật bằng nửa khổ giấy nhật trình, vì vậy muốn đọc cho rõ , xin vui lòng điều chỉnh nút zoom lớn  (+) nhỏ  (-) hoặc full màn ảnh …