Văn số 121 kỷ niệm đệ ngũ chu niên giới thiệu Casey Calvert

 

Sáng dậy pha cà phê
Nhấp vào niềm vui nhỏ

Những trang Văn xưa cũ
Nay thành chữ lung linh
Paste cut copy trim
Mắt già nhìn chẳng rõ
Ngày xưa kính nặng độCòn thám báo dữ dằn
giờ  kỹ thuật tối tân
Zoom riết hoài cũng thấy

VĂN Số 121 chủ đề kỷ niệm đệ ngũ chu niên phát hành ngày 1 tháng 1, 1969
(Bìa mất)

%d