Văn số 100 & 101 ngày 1-3-1968

KỲ này, chúng tôi post nguyệt san Văn số 100  & 101  ngày 1 tháng 3 năm 1968 chủ đề Viết trong khói lửa qua hình thức flipbook.
SỐ báo này  được ra đời sau biến cố Tết Mậu Thân trong thời gian mà tòa soạn :
Trong những ngày này, tâm hồn:  chúng tôi luôn luôn hồi hộp lo lắng hướng về những bạn văn...” (Thư Tòa soan)

Âm nhạc phụ đệm: Lính trận miền xa, sáng tác của Bằng Giang & Châu Kỳ. Mạnh Đình hát.
[cpm-player skin=”classic-skin” width=”100%” playlist=”true” type=”audio”] [cpm-item file=”https://tranhoaithu42.com/wp-content/uploads/2019/03/Linh-Tran-Mien-Xa-Manh-Quynh.mp3″%5DLính Trận Miền Xa[/cpm-item] [/cpm-player]