Sao không làm Facebook

 

Nhắn cùng thân hữu:
Tôi  đã thực hiện flipbook 6 số Y Thức đầu phát hành vào năm 1970. 6 số này tôi mượn từ thư viện Cornell qua Interloan library.

Tôi không đưa lên blog.
Quí bạn nào muốn đọc xin vui lòng cho đia chỉ,  tôi sẽ gởi tặng.

THT

 

 

Sao không làm Facebook

 

Bạn hỏi tôi tại sao không làm facebook?
Người ta thăm nhiều, tấp nập vào ra
Tôi trả lời, giờ tôi chỉ quanh quẩn với hồn ma
Nên mày mặt tôi cũng như ma hời ma xó
Cũng có lúc tôi thay lốt người làm loài quỉ sứ
Để hù tay đôi với con quỉ ám người thân
Mắt tôi đỏ ngầu  mặt kê sát kẻ lên cơn
Tôi  dọa nó

tao giết mày, mày nên nhớ rằng tao là thằng thám kich
Tao đã từng bôi mặt mày đêm đêm đi tìm ma Bắc
Bình Định Liên Khu 5 quỉ rét ma run
Thì sá gì, một thứ quỉ  hèn ươn
Chuyên nhập vào những kẻ hiền lương vô tội

Tôi cầm bàn tay vợ tôi, bàn tay liệt bại
Nước mắt nghẹn ngào, mình hãy đánh tôi đi…
Tôi chỉ mong một chút chạm nhẹ trên da thôi…

 

Hình tôi

Tấm hình của tôi chỉ dùng để hù trẻ con
Như một thuở nào thám kích chúng tôi hù quân phương Bắc
Hãy nhìn đôi mắt của tôi, hướng về phía trước
Lưng có bao giờ còm,
vẫn đứng thẳng, phải không ?

%d