Sao không làm facebook (2): Tét

Sao không làm facebook
Ngượng lắm quí bạn ơi !
Bánh tét gói lạ đời
Đưa lên người cười chết

Nhưng mà vợ thèm tét
Nơi này không Việt Nam
Ước hoài cũng hoài công
Đành phải lao vào bếp

Vậy mà cũng xong ! Tét !
TRưa mang vào vợ ăn
Bảo gởi mua từ Việt Nam
Bánh này ngon ra phết

Tét ơi là Tét Tét !!!
IMG_0867
Hai đòn bánh tét trong nồi nấu. Đòn thứ nhất, giấy bạc bọc ngoài lá chuối.  Đòn bánh thứ hai toàn lá chuối,
IMG_0869

Bánh tét khi tháo giấy bạc ra…