đàng sau flipbook (2) (nhuận sắc)

 

Nhớ ngày nào thời làm thám kích tiền phương
Đêm phục kích bắn một người lính Bắc
Khẩu súng ngắn là niềm vui chiến thắng
Tại sao lại buồn, như muốn rưng nước mắt. Vì sao ?
Khi trong ba lô lục được một cuốn nhật ký nát nhàu
Có cả những bài thơ tình trên từng trang giấy  ố

Và khi chiếc hố được đào xong ,  dưới chân núi xám
Chúng tôi đã chôn xác người lính Bắc  với  chiếc poncho
Vĩnh biệt kẻ thù,  người lính BẮc quân
TÔi xin trả cuốn nhật ký  này
về cho chũ

oOo

Pages from VH Xuan Binh Ngo_2

bây giờ chắc những trang nhật ký ngày xưa đã thành nát vữa
Như những rừng những núi trang giấy chữ nghĩa  miền Nam
Chỉ khác chăng là
cuốn nhật ký  kèm với tấm lòng
Còn trang chữ  nghĩa miền Nam thì mang theo những điềm  tai ách

để cuối cùng, thấy không, giấy không đau vì rách
Mà giấy đau vì mối mọt ngày đêm !