Đằng sau những flipbook…

Để quí bạn có thể hình dung về sự thật ở  đằng sau những cuốn báo mà chúng tôi đưa lên qua hình thức flipbook,  đây là một ví dụ với hai trang chụp một số báo Văn Học phát hành vào năm 1966,
Bìa, ruột bị mối ăn. Trang giấy bị mục nát. Nó may mắn thoát khỏi ngọn lửa hay máy nghiền bột giấy, nhưng vẫn mang trên thân thể những vết thương tích đau lòng. Để rồi, khi lôi ra, hay muốn vực nó dậy, phải muốn rụng tim. Có khi mời đụng tay mà giấy như rả ra. Nhất là khi xe dịch để scan thì phải rất cẩn thận.

 

Số Xuân Bính Ngọ tháng 1-1966

 

 

Pages from VH Xuan Binh Ngo_1
Pages from VH Xuan Binh Ngo_2.jpg