Thi phẩm mới nhất của Tô Thùy Yên


Chúng tôi vừa nhận quà tặng văn chương của nhà thơ Tô Thùy Yên: Thi phẩm Tô Thùy Yên – Tuyển Tập Thơ, Kẻ Sĩ xuát bản năm 2019. Sách được khâu chỉ, bìa cứng, bọc bìa láng. Dày 360 trang.
Cầm tập thơ, lòng quá xúc động. Không phải do từ tên tuổi mà từ một tấm lòng chung thủy với văn chương, nghĩa tình  với bạn bè, bằng hữu.
Để tôi phải chụp và thực hiện một flip book. Chúng tôi chỉ chụp những trang đầu và mục lục. Nội dung không chụp vì thời giờ không cho phép.
Xin click vào hình bìa trong dưới đây, để thấy “dung nhan” cuốn thơ đóng khâu in ấn từ Hồng Kông.

[3d-flip-book mode=”thumbnail-lightbox” urlparam=”fb3d-page” id=”41990″ title=”false” lightbox=”dark”]

[3d-flip-book mode=”fullscreen” urlparam=”fb3d-page” id=”41990″ title=”false”]

%d