Tin hay không tin

Tôi bị chứng Gout hành hơn bốn năm nay. Hét bàn chân trái rồi sang bàn chân phải. Sưng bầm, tím, không thể mang giày. Thử đủ loại thuốc và đủ loại trái cây, nước juice (nhu black berry chẳng hạn).
Vì đau quá nên chịu không nổi, lấy hai viên tylenol 500mg uống may ra dịu cơn đau. Không ngờ đêm ấy ngủ được, và kể từ hôm uống đến bây giờ hơn cả tháng, tôi không bị Gout hành nữa. Vậy xin chia xẻ.
Tin hay không tin là quyền của bạn. Cứ thử nều bạn bị Gout hành. Tylenol được phép mua ngoài thị trường, khỏi cần toa bác sỹ có nghĩa là nó không bị phản ứng để mà bạn phải lo.