Ngày của chàng Kim mao sư vương

Bên này lục bát nhả thơ
Bên kia nước mắm, tương cà bột nêm
Trang thơ gởi đến bạn hiền
Bột nêm thêm vị nghĩa tình bậu ơi….

IMG9520170624951 (2)IMG_20170624_4