Mẹ nai…

8 PM. Trới mưa lớn. Ngoài vườn sau, con nai mẹ vẫn đứng bên cạnh hàng rào. Con nai con – bé lăm – chắc ở bên kia hàng rào, cứ kêu lên từng tiếng đứt đoạn. Tôi không biết làm sao để cho hai mẹ con sum họp. Nhất là lúc mưa như trút nước như thế này.

Trời sinh voi sinh cỏ. Không thể thay đổi. Tuy nhiên đã là con người, thì phải có trái tim. Tôi lo đêm nay, hai mẹ con có sum họp được không.

IMG_0008 (2)

%d bloggers like this: