Khi qua những ngọn đèo

Trên kia là khói lửa mù
Buồn che lên cả núi đồi Cù Mông

Dưới kia sóng biển vỗ bờ
Buồn leo lên cả chân Hòn Vọng Phu

convoy

2.

Bên là biển bên là rừng
Quân xa len  giữa  khúc đèo  vắng tanh
Đeo  thành cửa, súng hờm tay
Ngỡ  ta như thể  cao bồi John Waye

3.

Ở đây đèo ải chắn đường
Mây và sương cứ mịt mùng đùn nhau
Mây thì trắng, sương thì mù
Mây sương lớp lớp ùn ùn dàn quân
Khi chạm người  mây tán phân
Chỉ còn sương phủ trên  thân thể người
Mây sương thay mặt Ông Trời
Che thêm nòng súng trên đèotử sinh
4.
Mù sương trắng toát một  vùng
Lên đây  đèo ải sao lòng từ bi
Pha đèn xe chậm quân di
Súng trong tay, hai bên đường, mà  đi
Lòng dưng bối rối lạ kỳ
Từ bi không thấy
chỉ     thấy đầy
quỉ ma

5.

Hết Mang Giang rồi An Khê
Hết Chu Pao rồi Dakto chập chùng
Tổ cha cái bọn trong rừng
Cứ bắt ông phải són quần teo chim