Đêm nằm nghĩa địa Luật Chánh – Bình Định

 

hinh tht chuan uy

.
Hình chụp khi làm trung đội trưởng thám kích /sư đoàn 22BB. (1967)
Hình trích từ tác phẩm “Nhà văn Việt Nam” của Lương Trọng Minh.

… Nhà văn Trần Hoài Thư là trung đội trưởng thuộc đại đội 405 Thám Kích của Sư Đoàn 22 Bộ Binh vào năm 1967-1972.
Trong thời gian phục vụ ở đơn vị này anh luôn luôn là trung đội trưởng gan dạ và liều lĩnh.
Chúng tôi sống và chiến đấu trong những năm tháng ở chiến trường vùng 2 đầy cam go và đơn vị này thường hoạt động đơn độc. Hồi tưởng lại những ngày sống bên nhau nơi đất Qui Nhơn mà đồi Tháp Bạc là căn cứ đại đội với vài dãy nhà tiền chế, xen lẫn với vài ngọn tháp đã trơ gan cùng tuế nguyệt. Có phải chăng đó là di tích lịch sử của nước Chiêm Thành xa xưa mà tiền nhân của chúng ta thời Lý Trần đi Nam chinh.
Một trong những kỷ niệm khó quên của anh với tôi là trận đánh ở núi Kỳ Sơn thuộc quận Tuy Phước ở tỉnh Bình Định. Trong trận đánh này cả hai chúng tôi đều bị thương, cố vấn Mỹ chết, nhưng binh sĩ đại đội đã chiến đấu để thoát ra khỏi ổ phục kích. Giờ đây mỗi lần gọi điện thoại cho nhau nhắc đến trận đánh này tôi nghĩ rằng chúng tôi còn sống được chắc là do Ơn Trên đã cứu mạng.
Nhắc lại quá khứ 30 năm đã trôi qua, giờ đây gặp lại nhau ở cái tuổi ngoại ngũ tuần, tôi thấy anh vẫn hăng hái viết văn như ngày nào ở đơn vị, tôi rất mến phục ở người sĩ quan có máu văn nghệ, có máu chiến đấu và cũng chịu khó học nên đã thành đạt được vài mảnh bằng trên đất người mà chúng tôi là kẻ tha phương cầu thực…

( Nguyễn Đình Trà (1) – Vài dòng kỷ niệm với bạn Trần Hoài Thư, trích từ Lời Bạt trong tác phẩm Về Hướng Mặt Trời Lặn, xuất bản tháng 5-1998)

(1) Nguyên là đại đội trưởng đại đội 405 thám kích/SĐ 22 BB.

—-

ĐÊM NẰM NGHĨA ĐỊA LUẬT CHÁNH – BÌNH ĐỊNH

……

1
Nơi này khách sạn ngàn sao
Nghe đêm mở nhạc đón vào âm ty
Âm Ty chín cửa a tì
Chuẩn úy trình diện phòng nhì (1) Diêm Vương

2.
Bây giờ bầu bạn âm dương
Kẻ sống kẻ chết chung giường với nhau
Bây giờ lựu đạn mìn râu
Chia canh nhau thức đón chàng  Vàng Sao (1)
Bây giờ  bia loạn cào cào 
Khỏi cần sách vở khắc vào sử xanh

(1) Vàng Sao hay SAo Vàng, sư đoàn 3 BV hoạt động ở vùng Bình Định

Trần Hoài Thư

 

(1) Phòng Nhì đặc trách về tình báo, quân báo. Đơn vị thám kích trực thuộc sự chỉ huy và điều động của phòng 2.

%d