Lại chuyện nhảy trực thăng…

tructhang

 

Trên đây là tấm hình chụp một toán thám kích nhảy diều hâu. Bạn thấy độ cao trực thăng thả chúng tôi là như thế nào. Nhiều khi ông chân muốn gãy khi chạm đất. Đất ở đây là đất d0á. May mà chúng tôi trang bị vũ khí nhẹ, đội mũ rừng thay nón  sắt, hay không mặc áo giáp như lính Mỹ như tấm hình dưới đây:

download.

Bạn sẽ hỏi, khi nhảy thì người toán trướng ấy ở đâu trên trực thăng. Xin thưa là hắn ngồi ở băng giữa. Hán là kẻ nhảy cuối cùng. Và đến lượt hắn nhảy là chiếc trưc thăng càng bốc lên cao.  Khủng khiếp.
Với sức quay của chong chóng,  đôi khi chúng tôi bị gió mạnh cuốn thốc. Nhất là nhảy ở trên triền dốc. Thầy trò  thi nhau té lăn cù xuống vực….

 

 

ráng giữ ống chân cho khỏi gãy
ráng ôm khẩu súng như tình nhân
cầu cho cặp kính dày không vỡ
nhớ cột dây thun cho chắc ăn

thằng mỹ lái tàu chơi mất dạy
hai càng chưa hạ đã bay cao
ta nhìn xuống thấp, run không nhảy
mày đạp ông, ông phải té nhào

ta té lăn cù rơi xuống vực
kính ta đã rớt, ta mù đui
mù đui, ta đứng, vai như gánh
một cỗ quan buồn quá hắt hiu