Vĩnh biệt Phạm Ngọc Lư

Bạn của chúng tôi – nhà thơ Phạm Ngọc Lư – vừa qua đời vào tối thứ sáu, 26-5-2017 tại Đà Nẵng.
Để tưởng nhớ người bạn thiết, chúng tôi xin phổ biến lại TQBT số 70 chủ đề “GIỚI THIỆU NHÀ THƠ PHẠM NGỌc LƯ”  phát hành tháng 6-2016 lúc anh bắt đầu nhập viện Ung Bứu ở Đà Nẵng.

Đây là tấm hình chụp lúc anh em chúng tôi còn trẻ tại Tuy Hòa:

PNL-2Trái sang phải: Phạm Ngọc Lư, THT, Nguyễn Lệ Uyên, Phạm văn Nhàn (mang 2 bông mai trên cổ áo)

 

PNL nhan sach tang
Phạm Ngọc Lư (ngồi bên phải)  (lúc anh chưa bị bạo bệnh)  nhận quà văn nghệ của Thư Ấn Quán: 4 tập Văn miền Nam – Thư Ấn Quán xuất bản tại Hoa Kỳ, do anh Phạm văn Nhàn (ngồi bên trái) thay mặt tặng

Click link dưới đây để đọc

TQBT so 70 thang 6-2016 chủ đề Nhà thơ Phạm Ngọc Lư