Mừng ta (2) …[nhân ngày làm xong bộ báo Tình Thương 27 số ( nguyệt san của SV Y Khoa Saigon 1964-1967)]

Mừng ta, mái tóc bạc phơ
Chân gout tay khớp mắt mờ ảnh nhân
Đêm thì đóng phim tarzan
Đu càng dao nặng (đẻ)  từng đứa con
Ngày thì gồng cái khay ăn
Làm waiter với cõi lòng khổ đau

tht cat sach -1IMG_1191 (1)